Decrease font size Default font size Increase font size
ยินดีต้อนรับสู่ IN PHONO

บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

E-mail Print PDF

 

 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
บรมนาถบพิตรไผทสยาม
ภูมิพลอดุลยเดชปิ่นเขตคาม
ทั่วโลกสามน้อม ฯ ถวายพระพรชัย

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช
ปิ่นประมุขไทยชาตินิรัติศัย
ธ เสด็จดับร้อนนิกรไทย
ร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร

อาราธนาพระไตรรัตน์ขจัดทุกข์
บันดาลสุขสโมสรเกษมสานต์
พระสยามเทวาธิราชขจัดมาร
ดลบันดาลน้อม ฯ ถวายชัยมงคล

ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ตราบจิรัฏฐิกาลสถาผล
ศัตรูร้ายพ่ายแพ้ทรพล
พระเดชบาทยุคลกระเดื่องไกล

ภาวนาให้พระหายจากโรคาพาธ
เป็นปิ่นชาติแผ่นดินภิญโญสมัย
นับหมื่นฉนำปีนิรามัย
ราษฎร์รวมใจถวายพระพรทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนิต อัศวะไพฑูรย์
ผู้ประพันธ์
ขอขอบคุณ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์จากเวป โอเคเนชั่นดอทเน็ท
Last Updated on Wednesday, 05 December 2012 03:19
 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

E-mail Print PDF

 

โลกนี้จะมีใครสักกี่คนที่ทำเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิต
โลกนี้จะมีใครสักกี่คนที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม
โลกนี้มีใครสักกี่คนที่เป็นธุระคอยแก้ไขปัญหายอมสละความสุขส่วนตนเพื่อให้คนอื่นคลายความทุกข์...

ตั้งแต่จำความได้ก็ได้รับรู้ข่าวสารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช มาโดยตลอด ไม่มีสักวันที่จะไม่ทรงงานเพื่อคนไทย ภาพที่ทรงพระราชดำเนินไปในที่ทุรกันดารต่างๆ จวบจนถนนหนทางที่ขรุขระ ทรงฟันฝ่าทุกปัญหาเพื่อปากท้องของประชาชนเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจให้กับทุกผู้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ

จวบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมิได้ทรงพักผ่อนพระวรกายอย่างเต็มที่ ยังคงใช้สถานที่พยาบาลเป็นที่ทรงงาน สายพระเนตรของพระองค์ดูเหมือนจะมีไว้สอดส่องสุขทุกข์ของประชาชนของพระองค์เพียงเท่านั้น ความผูกพันที่ได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงทำเพื่อคนไทยนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มากล้น

หยาดเหงื่อที่ไหลรินต้องใช้กำลังมากมายแค่ไหน และต้องเหน็ดเหนื่อยถึงเพียงใด จึงจะปรากฏเหงื่อให้เห็นเป็นภาพที่คุ้นตาชาวไทยทุกคน พระเสโทหยดนั้นได้ประทับตราตรึงอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศ และยังตราตรึงไปยังต่างแดนอีกด้วย

จนบัดนี้ วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ได้ถูกเชิดชูยกย่องในระดับโลก ให้เป็น "วันดินโลก" ย่อมแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพด้านการศึกษาเรื่องดิน  ที่ล้วนแล้วแต่ทรงทำเพื่อประชาชนคนไทยทั้งสิ้น และทุกสิ่งก็ปรากฏชัดเจนถึงพระมหากรุณาธิคุณนั้น

สุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรจะกล่าวได้อีกนอกจาก
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาล
ให้พระองค์ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยตลอดไป
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์ยวีร์  สมปรีดา
และคณะผู้จัดทำเว็บไซด์

 

Last Updated on Wednesday, 05 December 2012 03:26
 

Who's Online

We have 194 guests online