Inphono.com Inphono.com   สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอาจา
(1 viewing) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอาจา

แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอา​จา 14 Jun 2011 17:42 #12070

แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง บทที่ ๒ แผ่นครั่งเพลงอาถัน

แผ่นเสียงแผ่นแรกในชีวิตของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ


ข้าพเจ้าเพียรนึกน้อยใจตัวเองอยู่เสมอ ถึงเรื่องที่ไม่มีโอกาสได้อัดแผ่นเสียงการขับร้องของตัวเองเอาไว้เลย เพราะดันเกิดมาในยุคที่นิยมการบันทึกเสียงลงเทปกันแล้ว (พ.ศ. ๒๕๒๑) พอจำความได้แผ่นเสียงก็กลายเปนจานบินให้ร่อนเล่น ๆ ใส่ต้นมะพร้าวข้างบ้านเสียแล้ว ดังนั้นการที่จะมีใครสักคนได้อัดแผ่นเสียงไว้ ข้าพเจ้าจึงถือว่าท่านผู้นั้นโชคดีอยู่มิน้อย อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ ก็คือหนึ่งในผู้โชคดีทั้งหลายเหล่านั้น เพราะท่านได้อัดแผ่นเสียงไว้ทุกชนิดไม่ว่าจะเปนแผ่นครั่ง แผ่นลองเพลย์ แผ่นสปีด ๔๕ เปนจำนวนมากมายหลายแผ่น และที่สำคัญเพลงทุกเพลงแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อาจารย์ได้บันทึกเสียงไว้นั้น ล้วนเป็นเพลงที่ไพเราะเสนาะโสตทุกเพลงแลเปนแผ่นเสียงหายากและทรงคุณค่าสำหรับข้าพเจ้าประดุจดั่งแร่รัตนชาติก็ไม่ปาน

ตั้งแต่ได้เริ่มเก็บสะสมแผ่นเสียงของอาจารย์เจริญใจ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ข้าพเจ้ามิเคยทราบมาก่อนว่าอาจารย์มีแผ่นเสียงกี่ชุด แบบไหนบ้าง และชุดไหนเปนชุดแรก? จนกระทั่งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้เขียนหนังสือลำนำแห่งสยามขึ้น ข้าพเจ้าได้ซื้อมาอ่านแล้ว จึงทราบว่าแผ่นเสียงชุดแรกของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ก็คือแผ่นครั่งเพลงอาถัน สองชั้น จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับแผ่นครั่งชุดนี้มาจากคุณพงษ์พัฒน์ ชั้นประเสริฐ (พี่ไก่) นักเลงหนังสือตัวยงแห่งวงการบรรณพิภพ ท่านได้นำแผ่นเสียงชุดนี้มอบให้ข้าพเจ้าเปนที่รฦก ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพี่ไก่แลขออนุญาตประกาศเกียรติคุณไว้ในบทความฉบับนี้ด้วยความเคารพอย่างสูง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับแผ่นเสียงเพลงอาถันนี้แล้ว จึงรีบกุลีกุจอนำมาเปิดฟังด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ติดตั้งหัวเข็มยี่ห้อ GE VRII เสียงเพลงอาถันก็ดังก้องกังวานกระทบโสตประสาทของข้าพเจ้า เปนเสียงขับร้องของอาจารย์เจริญใจในวัยเด็กที่ฉายให้เห็นหน่อเนื้อแห่งเสียงของอาจารย์ในช่วงสาว ๆ ได้เปนอย่างดี เพลงอาถัน สองชั้นที่อาจารย์ขับร้องบันทึกเสียงนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจและมั่นใจในการขับร้องของอาจารย์เปนอย่างมาก ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์ได้จารึกไว้ในหนังสือข้าพเจ้าภูมิใจที่เกิดมาเป็นนักดนตรีไทยว่า “เมื่อข้าพเจ้าเกิดได้ไม่กี่วัน พ่อได้ฝนทองคำบริสุทธิ์ให้ข้าพเจ้ากินวันละหยดอยู่ ๓ วัน เมื่อข้าพเจ้ารู้ความบ้างพูดชัดขึ้น ท่านก็เริ่มสอนให้ข้าพเจ้าร้องเพลง เพลงแรกคือเพลงต้นเพลงฉิ่ง สมัยก่อนเริ่มด้วยเพลงนี้การสอนนั้นสอนวันละคำ”
สิ่งนี้จึงเปนเครื่องชี้ให้เห็นว่าการที่อาจารย์เจริญใจ เปนบุตรีของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) จึงทำให้อาจารย์ได้รับวิธีการขับร้องขั้นสูงมาจากบิดาและสามารถจะกระทำให้วิจิตรพิสดารไพเราะ จนต้องตาต้องโสตของผู้ฟังได้ทุกเพศทุกวัย

สำหรับเพลงอาถัน สองชั้น ที่อาจารย์เจริญใจขับร้องบันทึกเสียงไว้ เปนเพลงเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี มีจำนวน ๓ ท่อน จำนวน ๔ จังหวะ เปนเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ นิยมนำมาใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงโขนและละคอน ต่อมาพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ขยายทำนองให้เปนอัตราจังหวะสามชั้นและตัดลงเปนอัตราจังหวะชั้นเดียว นิยมบรรเลงและขับร้องด้วยวงปี่พาทย์ เครื่องสายและมโหรี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๑ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูนกระหม่อมบริพัตร) ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงอาถรรพ์ เถา ขึ้นอีกทางหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงสำหรับปี่พาทย์ของวังบางขุนพรหม

ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่า “ชื่อเพลงนี้เขียนอย่างไรกันแน่” ผู้เขียนจึงวิสัชนาการให้ท่านทราบในโอกาสนี้ว่า เพลงนี้ต้องเขียนแบบนี้คือ “อาถรรพ์” ซึ่งแปลว่า เวทมนตร์คาถา,ของวิเศษ เปนต้น

บทร้องเพลงอาถรรพ์ สองชั้นที่อาจารย์เจริญใจนำมาขับร้อง เปนบทละคอนเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ บทร้องมีดั่งนี้

เออวันนี้อย่างไรดูใจคอ กระไรหนอแสนสุขเกษมสันต์
พอพลิกฟื้นตื่นพลันมิทันนาน ก็สำราญรวยรื่นชื่นอุรา
ไก่ขันกังวานขานเสียง สำเนียงถนัดจัดจ้า ฯ

เสียงดนตรีไทยที่บรรเลงรับร้องในแผ่นเสียงชุดนี้ เปนวงปี่พาทย์ไม้แข็งของคณะเสนาะดุริยางค์ อาจารย์วิรัช สงเคราะห์ แห่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้กรุณาให้ข้อมูลข้าพเจ้าว่า “คุณครูเฉลิม บัวทั่ง ศิลปินแห่งชาติเปนผู้ตีระนาดเอก” ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์วิรัช สงเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แผ่นครั่งเพลงอาถรรพ์ สองชั้น สันนิษฐานว่าบันทึกเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกเสียงโดยห้างแผ่นเสียงตราสุนัข (His Master Voice) จำกัด จัดจำหน่ายโดยห้างรัตนมาลา แขวงพาหุรัด จังหวัดพระนคร เนื้อแผ่นเสียงชุดนี้มีความหนามากทำให้ดูมีคุณค่ายิ่ง ตัวหนังสือที่ปรากฎบนฉลากแผ่นเสียงเป็นตัวพิมพ์ดีดที่เล็กมาก แต่ก็แลเห็นชื่อเพลงและชื่อของผู้ขับร้องได้อย่างชัดเจน ผู้ขับร้องนั้นได้เขียนว่า “นางสาวเจริญ สุนทรวาทิน” ซึ่งเปนนามเดิมของอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ ครูและศิลปินผู้เปนดั่งดวงมณีน้ำงามค่าควรเมืองที่สังขารนั้นหาไม่แล้ว แต่ทว่าน้ำเสียงอันเปนทิพย์ ยังคงก้องกังวานอยู่ในโสตประสาทแลตราตรึงไว้ในใจของทุกคน ที่เห็นความเปนทิพย์ของแก้วมณีโชติดวงนั้นไปตราบนานเท่านาน.


JPG-20110614.JPG

Re: แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอา​จ 15 Jun 2011 02:16 #12111

ว้าวๆๆ..ไม่เคยเห็นเลยครับ ท่าทางหายากครับ
  • TON27
  • Expert Boarder
  • Posts: 152

Re: แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอา​จ 15 Jun 2011 02:19 #12112

หาไม่ยากหรอกขอรับ เพราะมันอยู่ตรงหน้าเราแล้ว.5555555555555555555 ขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะขอรับ.


Re: แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอา​จ 15 Jun 2011 06:36 #12162

Re: แผ่นเสียงเรียงร้อยเรื่อง เรื่องที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงอาถัน สองชั้น:แผ่นเสียงที่หายากของอา​จ 10 Dec 2017 21:49 #44688

เพลงหายากอยากให้นำมาลงเผยแพร่ในยูทูปจะได้ไม่สูญหายครับ
The following user(s) said Thank You: วาฑิต
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.27 seconds