Inphono.com Inphono.com   สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
Home Forum Help
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Help

มีคำถามเพิ่มเติม สามารถส่งมาได้ที่ joeskb@inphono.com นะครับ

การโพสข้อความ

Q: เมื่อ post ข้อความผิดพลาด ต้องการแก้ไขควรทำอย่างไร
A: เจ้าของข้อความสามารถแก้ไขข้อความของตนเองได้โดยกดปุ่ม edit ที่ข้อความดังกล่าวเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง รวมไปถึงการลบข้อความออกโดยเจ้าของข้อความสามารถกดปุ่ม delete กรณีที่โพสข้อความผิดพลาด

Q: คำสั่ง Quote ควรใช้งานเมื่อใด
A: การขอจองหรือใช้อ้างอิงให้เห็นภาพสามารถใช้คำสั่ง quote เพื่อความสะดวก

Q: Reply กับ Quick reply ต่างกันอย่างไร
A: ปุ่ม reply จะทำการเปิดหน้าสำหรับพิมพ์ข้อความอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย quick reply ใช้ในกรณีที่ต้องการตอบเป็นข้อความธรรมดา หรือข้อความสั้นๆ เพียงอย่างเดียว

Go to Category

Time to create page: 0.05 seconds